Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

OBĚHOVÁ EKONOMIKA

Výklad – OBĚHOVÁ EKONOMIKA (z angl. The Circular Economy) je to naplnění definice „trvale udržitelného rozvoje“. Návod – princip – model chování lidstva, jak při osobní a hlavně výrobní spotřebě zanechat „nulovou“ nebo alespoň co nejmenší ekologickou stopu. V praxi je tedy podstata „Oběhové Ekonomiky“ šetrná a permanentně cyklická (do nekonečna opakovaná) forma užívání přírodních zdrojů.

 

Vývoj – z hlediska vývoje je model „Oběhové Ekonomiky“ kvalitativně vyšší formou modelu užívání zejména přírodních zdrojů. Primárně vychází z „Liniové Ekonomiky“, tedy modelu, který je postaven na principu „Linie“: VZÍT – VYROBIT (a POUŽÍT) – ODLOŽIT“. Což v principu znamená, že vytěžím surovinu, vyrobím a použiji výrobek a pak jej vyhodím. Samozřejmě, že vše co vyrobíme, není na jedno použití, ale přesto 80% výrobků končí v odpadu do 6 měsíců od výroby. A 90 % surovin použitých při výrobě se stanou odpadem dříve, než výrobek opustí továrnu. Nová „Oběhová Ekonomika“ není převratně odlišným modelem, jen do procesu vkládá mnohonásobnou smyčku a pracuje tedy s principem „Kruhu“: „OPĚTOVNĚ POUŽÍT (výrobek/surovinu) – PŘEPRACOVAT (výrobek/součástku) – RECYKLOVAT (požité materiály/suroviny)“.

 

Význam – význam „Oběhové Ekonomiky“ pro zachování našeho světa příštím generacím je jasný a zřejmý. Přechod od Liniové Ekonomiky k Oběhové Ekonomice se pro EU stává prioritou číslo 1. EU užívá pro potřeby ekonomiky z 89 % neobnovitelné zdroje (velmi významnou část těchto zdrojů výrobní podniky dovážejí). Na přístupu k surovinovým zdrojům závisí přes 30 milionů pracovních míst v EU. V mnoha odvětvích tvoří náklady na suroviny a materiály podstatnou nákladovou položku a ceny surovin stále rostou.

 

Myšlenka Oběhové Ekonomiky není zcela nová, jen nově pojmenovaná a pochopená ve svých souvislostech. Všichni víme, že čistíme (tedy regenerujeme) vodu a vzduch, zbavujeme zeminu průmyslových nečistot, recyklujeme papír, plasty, sklo, textil. Staré železo dáváme do sběru a vyjetý olej již dávno nelijeme do kanálu. Snažíme se třídit odpad a na výfuky aut dáváme katalyzátory.

Je to dobrý začátek, ale nestačí to.