Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

Vize - Mise

Motto: „Chceme-li vůbec nějakou budoucnost, musíme být více chytří, více inovativní a a více odhodlaní změnit svět.“

 

Vize

Hlavní vizí klastru je být funkčním a silným Inovačním centrem, které úzce spolupracuje s regionálními samosprávami při podpoře rozvoje a konkurenceschopnosti regionálních SME firem, pomáhá naplňovat strategické rozvojové plány měst a krajů regionu východních Čech a zároveň je i partnerem pro vědu, výzkum a inovace regionu, a to i s mezinárodním přesahem v rámci velkých projektů, na nichž se klastr či jeho jednotliví členové mohou úspěšně realizovat. Smyslem zahraničních aktivit je pak jednak „vývoz“ inovačních znalostí v některé z podob úspěšné komercializace a jednak i snaha o přenesení vyzkoušených a funkčních inovačních modelů na tuzemský trh, protože není nezbytně nutné utrácet čas a prostředky na vývoj něčeho, co jinde ve světě již s úspěchem funguje.

 

Mise

Poslání klastru je poskytovat svým členům prostor, služby a podporu. Hi-Tech inovační klastr je nestátní neziskovou organizací a jeho hlavním smyslem je sdružovat členy za účelem šíření inovačních znalostí a jejich smysluplné využití při ekonomické činnosti členů. Klastr svým členům poskytuje jednak zázemí v podobě poradenství a konzultací v oblastech financí, ekonomiky a daní, ale také jim poskytuje či zprostředkovává účetní, pojišťovací a telekomunikační služby.

 

Základní filozofií klastru je umožnit a podpořit konkurenceschopnost a ekonomický růst svých členů. Klastr sám není profitově orientovaná organizace a prostředky získané inovační a podpůrnou vedlejší činností opět investuje do rozvoje a zkvalitňování služeb pro své členy.