Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

Historie

Hi-Tech inovační klastr jako samostatná klastrová organizace se začal do své nynější podoby formovat v roce 2013. Vlivem inovačního rozvoje, a to zejména v oblasti ICT – komunikací a rychlého internetu, významně vzrostla mezi členy a jejich partnery poptávka po užší spolupráci jednak v rámci oblasti ICT, ale i v rámci navazujících či spolupracujících odvětví, což vedlo k vymezení teritoriální působnosti klastru a také k jasnější představě o zájmu členů v oblasti specializace činností a dalšího směru rozvoje a s tím souvisejících potřeb klastru.

Původními iniciátory myšlenky klastrové spolupráce byli tři podnikatelé v oblasti ICT, kteří se ve spolupráci s poradenskou a projektovou společností rozhodli založit platformu, kde by byl prostor ke spolupráci při budování rychlého internetu, softwarových a marketingových služeb a také využití datových a softwarových řešení pro zavádění rychlých a sofistikovanějších technologií i do oblasti stavební činnosti, tisku a grafiky. Zdánlivě různorodé oblasti spolupráce mají společného jmenovatele: využívání a podpora „high-tech“ – tedy technologie vyšší úrovně. IT a komunikace (což bylo od počátku jádro klastrových specializací) jsou obecně chápány jako odvětví rychlých a pokročilých technologií. V posledních deseti letech však akcelerovalo prorůstání těchto progresívních technologií i do dalších odvětví, která se tak stávají investičně atraktivnějšími, a přinášejí tak nové možnosti spolupráce. Počátek 21. století, a zejména období po hospodářské krizi v letech 2009-2010, je ve znamení digitalizace průmyslu a tato přicházející nová éra je označována „čtvrtá průmyslová revoluce“ (EU materiály stále častěji používají označení této doby jako „Industry4.0“). Průmyslový vývoj nejdříve spojil oblast IT a komunikace (dnes ICT) a čtvrtá průmyslová revoluce pomalu integruje ICT odvětví do dalších oborů výroby a služeb. Ve svém důsledku tedy možná digitální pokrok způsobí konec vnímání ICT jako samostatného odvětví, neboť ICT bude principiálně součástí všech odvětví. Hi-tech inovační klastr se také neprezentuje jako ICT uskupení, ale spíše jako platforma pokrokových technologií – klastr 4. průmyslové revoluce.

 

Dnešní podoba teritoriálního (regionálního) vymezení klastru odráží pole působnosti svých členů. Trhy jednotlivých členů jsou dnes více globálními, nicméně místa, kde mají společnosti svá zázemí a kde se potkávají se svými partnery, jsou jejich regiony. Členové klastru mají svá zázemí převážně ve východních Čechách – v Pardubickém a Královéhradeckém kraji. Klastr je platforma, otevřená členům i příležitostem, takže působnost člena v jiném regionu není překážkou členství.