Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

HISTORICKY PRVNÍ DEN KLASTRŮ, A TO V PARDUBICKÉM KRAJI!

28. 4. 2016

Sál Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích hostil historicky první Den klastrů. Nesměly chybět ani tynejmodernější technologie z oblasti nanovláken a jejich využití například v oblasti zdravotnictví nebo průmyslu, fungování chytrých budov, elektromobilita nebo drony s termovizí.

 

„Chtěli jsme touto cestou ukázat klastry z jiné stránky. Co je vlastně úspěšným výstupem spolupráce firem a společných projektů 

s vysokými školam či mezinárodní spolupráce, a tím říct, co to klastry jsou. Je to koordinovaná spolupráce, jsou to teritoriální oborová seskupení firem, která jsou významná, a která kraji přináší konkurenční výhodu,“ přiblížila důvod pořádání akce Pavla Břusková, prezidentka Národní klastrová asociace, která v ČR tyto akce zastřešuje.

Nápad uspořádat Den klastrů se rodil poměrně dlouho. Nakonec Národní klastrová asociace a její členové z Pardubického kraje, Nanoprogres a Hi-Tech inovační klastr, spojily síly dohromady a historicky první Den klastrů se uskutečnil v Pardubicích 28. dubna.

Na Dni klastrů tak návštěvníci viděli úspěšné české projekty, které mají přínos pro společnost a ekonomiku země. Své exponáty a výsledky výzkumných projektů vystavovaly jak excelentní klastrové organizace z jiných regionů, jako jsou Moravskoslezský automobilový klastr, CREA Hydro&Energy, Klastr českých nábytkářů a Český a moravský sklářský klastr, tak jednotliví členové, úspěšné firmy z klastru Nanoprogres a Hi-tech.

 

„Chceme ukázat jak českým podnikatelům, médiím, univerzitám, tak i široké veřejnosti, jak klastry fungují, a co dokážeme. Posláním a cílem českých klastrů je zajistit realizaci českých nápadů. Díky tomu vznikají inovativní výrobky. Je vidět, že moderní technologie lidi zajímají a my jsme měli možnost představit malý zlomek toho, co jsou klastrové organizace schopny dokázat,“ uvedl Luboš Komárek, organizátor akce a zároveň manažer klastru Nanoprogres.

 

Akce, která nemá v České republice obdoby, se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, primátora Pardubic, CzechInvestu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Technologické agentury ČR. „Klastrje v podstatě osvědčený model ze zahraničí, který funguje v regionálně silných odvětvích. My se v České republice snažíme orientovat naklastry v oblasti inovací. Hledáme nové cesty, které povedou například ke zlepšení výrobního procesu a samozřejmě využití nových moderních technologií,“,podpořil akci hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

„Z mého pohledu jsou klastry uskupením, kde se můžou potkávat technici s technology, vyměňovat si informace a celý vývoj urychlit, protože právě ten čas je nejdůležitější. Technologie jdou rychle dopředu a já vnímám klastry jako ideálníplatformu pro sdílení informací,“dodal primátor Pardubic Martin Charvát.

 

Den klastrů v Pardubickém kraji v duchu přednášek na téma Smart City a Smart Region

Den klastrů byl také o přednáškách. Na jednu z nich zavítal i uznávaný odborník na Smart City Jakub Slavík. Na jeho přednášku se dokonce stála dlouhá fronta.„Infrastruktura Smart Cities se skládá z chytré mobility, chytré energetiky a informačních a komunikačních systémů, které to podporují. Je to strategický koncept, který za pomoci moderních technologií pomáhá zlepšovat život ve městě, a tím i jeho hospodářskou prosperitu. Každopádně nejdůležitější je, aby se přes všechny technologie v takovémto městě hlavně dobře žilo,“ přiblížil smysl Smart City Jakub Slavík.

 

„Jsme nadšení z toho, že byl o akci takový zájem. To, že pozvánku na Den klastrů přijal takový odborník jako je Jakub Slavík, je pro nás garancí té nejvyšší kvality a jeho přednáška byla pro návštěvníky akce velkým lákadlem. Ani ostatní ale rozhodně nezůstali pozadu. Za náš klastr například přiblížil fungování chytré budovy Vladimír Brož,“ uvedla Lucie Plíšková, předsedkyně Hi-Tech inovačního klastru,který je také jedním z organizátorů akce.

Na Dni klastrů byly také přednášky na téma Smart Region – i tady své znalosti prezentovali ti největší odborníci. „Přednášky opravdu návštěvníky zaujaly. Společně s Ondřejem Mamulou, který je náš technologický partner z francouzské korporace s letitými zkušenostmi, jsme se věnovali právě žhavému tématu Smart Region – tedy jeho významu, fungování v zahraničí a možnému přenesení sem do Pardubického kraje.Přednášel také Milan Vich, energetický manažer Pardubického kraje, který přiblížil EPC projekty,“ doplnil výkonný ředitel Energeticko-technického inovačního klastru Petr Lukáš.

 

Workshop pro mezisektorovou spolupráci

V rámci dne klastrů byl realizován workshop pro mezisektorovou spolupráci, na kterém se sešli zástupci tuzemských klastrových organizací – Klastr Nanoprogres, Klastr českých nábytkářů, CREAHydro &Energy, CzechBio, Český a moravský sklářský klastr, Energeticko-technický inovační klastr (ETIK) a Hi-tech inovační klastr. Cílem workshopu bylo identifikovat doplňující kompetence jeho účastníků pro podporu vzniku nových hodnotových řetězců v nově vznikajících průmyslových odvětvích a zmapovat možnosti budoucí mezisektorové spolupráce. Součástí workshopu byla prezentace zúčastněných klastrových organizací, networkingová setkání a diskuze společných oblastí pro budoucí spolupráci, které budou přínosné pro rozvoj zaměstnanosti, inovací a regionální konkurenceschopnosti.

 

Memorandum mezi Hi-Tech inovačním klastrem a ETIKEM

Na Dni klastrů došlo také k slavnostnímu podepsání memoranda o spolupráci mezi dvěma pardubickými klastry Hi-Tech inovačním klastrem a ETIKEM. Oba klastry mají mnoho společného a vzájemně se i doplňují. Jednání o spolupráci začala už na konci loňského roku a právě na Dni klastrů započala nová spolupráce. „Já Den klastrů chápu jako akci, kde by se měly navazovat nové kontakty a hlavně spolupráce. Kde jinde bychom měli podepsat memorandum, než právě tady. Doufám, že inspirujeme i ostatní klastry a společnou spoluprací dosáhneme daleko vyšších výsledků,“uvedla předsedkyně klastru ETIK a zároveň krajská radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová.

 

FOTOGALERIE

 

Mediální výstupy ze Dne klasrů v Pardubickém kraji:

 

Zdeněk Polanský
Řízení PR & Marketing
Tel.: +420 733 755 835
Email: polansky@hticluster.eu