Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

DVA TECHNICKÉ PARDUBICKÉ KLASTRY (HTI klastr a ETIK) MAJÍ MNOHO SPOLEČNÉHO

11. 12. 2015

Zástupci Hi-Tech inovačního klastru se před koncem roku 2015 sešli se zástupci Energeticko-technického inovačního klastru (ETIK) ke společnému jednání. Hlavním cílem bylo navázání spolupráce obou klastrů v rámci Pardubického kraje. Představitelé obou klastrů si navzájem představili vlastní vize, záměry a řešené úkoly, při nichž se podařilo identifikovat společné zájmy a prostor k další spolupráci. 

Oba pardubické klastry našly při jednání společné směry v oblasti inovací. Velice blízké a nekonfliktní se ukázaly názory obou klastrů na vývoj a priority v oblasti "chytré energetiky" a „zelené energie“. ETIK se přitom soustředí zejména na větší a rozsáhlejší úkoly v rámci energetické koncepce kraje – příprava implementace v oblasti „Smart grids“ a v rámci přípravy pilotního projektu pak také na energetické úspory velkého množství budov v majetku Pardubického kraje, zatímco HTI klastr se soustředí spíše na projektové záměry pro rozvoj inovačních aktivit SME firem v rámci kraje, spolupráci SME sektoru s VaV institucemi regionu a na inovační projekty SME segmentu s přesahem do zájmových oblastí města Pardubice v rámci nastavené strategie ITI a Regionální inovační strategie Pardubického kraje.

Důležitým tématem byla také oblast PR práce a publicity, kde se zástupci obou klastrů shodli na možné a potřebné spolupráci při zajišťování a přípravě mediálních a dalších PR výstupů. Předběžně bylo projednáno, že s ohledem na vytížení kapacit ETIKu by oba klastry a jejich členové využili PR know-how a předpřipravených marketingových linií HTI klastru. Bližší upřesnění k této konkrétní spolupráci a možnostem dalších společných aktivit (mimo jiné i příprava na inovační PR akci „Klastrový den“) je pak naplánováno na první čtvrtletí roku 2016.