Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

ICT ŘEŠENÍ

Oblasti IT a komunikací jsou obecně chápány jako odvětví rychlých a pokročilých technologií. V posledních deseti letech však akcelerovalo prorůstání těchto progresívních technologií i do dalších odvětví, která se tak stávají i investičně zajímavějšími, a odkrývají nové trendy spolupráce. Počátek 21. století a zejména období po hospodářské krizi v letech 2009-2010 je ve znamení digitalizace průmyslu a stále častěji je slyšet označení „čtvrtá průmyslová revoluce“ (EU materiály stále častěji používají označení této doby jako „Industry 4.0“). Průmyslový vývoj nejdříve spojil oblast IT a komunikace (dnes ICT) a čtvrtá průmyslová revoluce celkem rychle integruje ICT odvětví do všech ostatních oborů výroby a služeb. Ve svém důsledku tedy možná digitální pokrok způsobí konec vnímání ICT jako samostatného odvětví, neboť ICT bude principiálně součástí všech odvětví. Hi-tech inovační klastr také není čistě uskupením ICT firem, ale je to spíše platforma pokrokových technologií – klastr 4. průmyslové revoluce.

Více o vývoji sektoru ICT služeb: http://www.budoucnostprofesi.cz/sektorove-studie/ict.html

 

„Big data“, „Clouding“ a „Rychlý internet“ jsou asi nejfrekventovanější témata v oblasti dat a datových přenosů. S rostoucí digitalizací průmyslu a nástupem rychlého vývoje „Chytré Energetiky“ vyvstává do popředí otázka přenosu a zpracování velkých objemů dat. Vytváří se tak prostor pro vývoj a uplatnění technologií rychlých a stabilních přenosů dat (optické sítě), ale také sdílení dat na vzdálených a virtuálních úložištích. S technologickým pokrokem dochází také k významné integraci prvků inteligence přímo do výrobků, které pak samy komunikují se vzdálenými datovými centry. Veřejnost i ICT odborníci si rychle zvykají na „Internet Věcí“ (IoT – z angl. Internet of Things). Tato oblast ICT je zcela novým fenoménem v rozvoji ICT sektoru a propojuje všechny tři základní oblasti ICT (nakládání s daty, SW integraci/vývoj SW aplikací a komunikační technologie).

V rámci členské základny má klastr silné zastoupení právě v oblasti Internetu a datových přenosů, ale také ve tvorbě a vývoji webových aplikací pro e-business e-marketing.

 

Seznamte se s našimi členy a partnery – pro ukázku uvádíme několik odkazů na jejich stránky: