Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

ELEKTROMOBILITA

Elektromobilita – je vlastně část ekologické dopravy (a také pravděpodobně nejprogresívnější a nejperspektivnější). Pokud bude řešena komplexně, může elektromobilita  řešit podstatnou část prioritního cíle EU – udržitelná mobilita (což je i jeden z pilířů projektové koncepce SMART CITY a SMART REGION), může být v souladu se strategií Evropské komise při snižování spotřeby surovin a emisí skleníkových plynů a může také reprezentovat jedno z odvětví nízko uhlíkových technologií.

Elektromobilita může být pro společnost obrovským přínosem, ovšem jen pokud ji budeme řešit komplexně a odpovědně.

Komplexním řešením je zde myšleno, že nestačí sestrojit automobil na elektřinu a postavit jej do autosalónu k prodeji. Je třeba konstrukčně vyřešit řadu technických omezení (dojezd, životnost baterií, ad.), je třeba postupně zatraktivnit výrobu a pořizování elektrovozidel místo vozidel se spalovacími motory (snižovat výrobní náklady, subvencovat výrobu a/nebo kupující). A také zajistit dostatečnou infrastrukturu (síť nabíjecích stanic, servisů, parkování). V neposlední řadě je třeba ekologicky řešit (třeba i postupně) celé spektrum silniční dopravy – tedy nejen osobní vozidla ale také dodávková a užitná vozidla, veřejnou městskou i linkovou osobní dopravu, ale také i nákladní dopravu.

 

 

Odpovědným přístupem – to znamená, že si musíme uvědomit, jaký problém má elektromobilita řešit. Otázka hluku a hlavně znečištění – zejména ve městech, kde je významná koncentrace lidí i vozidel se samozřejmě nabízí jako logická. Ale méně logické (a ekologické) by pak bylo nahradit spalovací motory vozidel elektromotory, pro jejichž spotřebu elektřiny by bylo potřeba spálit v elektrárnách více uhlí. Komplexní řešení má tedy smysl tehdy, pokud současně se zaváděním elektromobilů budeme schopni pokrýt rostoucí potřebu elektrické energie z obnovitelných zdrojů (solární, větrná či vodní energie).

Program Elektromobility tak velmi úzce souvisí s projekty, řešící Inteligentní sítě, Ukládání a úspory energií, Energetickou soběstačností měst, budov a podniků a také samozřejmě s problematikou dopravní infrastruktury a Inteligentních dopravních (informačních) systémů.

 

Více o problematice elektromobilů a elektromobility se můžete dočíst na stránkách našich partnerů:

www.proelektrotechniky.cz a www.elektromobilita-cz.com