Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

Vodíkové setkání v Ostravě

6. 9. 2019

Dne 27. srpna 2019 se v Ostravě uskutečnilo setkání zástupců Hi-Tech inovačního klastru (HTI), Dopravního podniku města Pardubic (DpmP) a dopravního podvýboru PS ČR se zástupci projektového týmu vodíkové mobility Moravskoslezského kraje (Msk) v čele s náměstkem hejtmana Ing. Jakubem Unuckou.

Za naši stranu byli přítomni poslanec Martin Kolovratník, předseda dopravního podvýboru PS ČR, Robert Klčo, předseda představenstva DpmP, Ing. Roman Sodomka, místopředseda výkonné rady HTI   a Ing. Vladimír Brož, generální ředitel firmy Alufront s.r.o., jako zástupce nejaktivnějšího člena HTI . V průběhu návštěvy Ostravy jsme absolvovali jednání na Krajském úřadě Msk, na které navázalo setkání s Ing.Chovancem, technickým ředitelem Dopravního podniku Ostrava. S ním jsme diskutovali jejich postup zavádění vodíkové mobility v ostravské MHD.

 

Co bylo hlavním důvodem tohoto setkání? Vodík, vodíková mobilita, infrastruktura, využití v praxi a výměna informací, co vše je třeba udělat, aby se vývoj někam posunul. ČR má emisní závazky k EU s milníky 2020 a 2030 a už máme rok 2019.

 

Rozvoj a podpora bezuhlíkových technologií a vodíkové mobility jako nadějné cesty k udržitelné ekonomice je pro Hi-Tech inovační klastr třetím vývojovým stupněm čisté mobility. To klastr a jeho členy zajímá. Po realizaci projektu nízkoemisní osobní dopravy v Pardubicích, Kolíně a Olomouci (CNG vozidla v barvách Taxi GT) je v plném proudu projekt posílení pardubické flotily o elektromobily Hyundai a Tesla. V rámci dlouhodobého projektu už zbývá jen vyzkoušet hybridní vozidla, o nichž jednáme se zástupci Toyoty, a ve střednědobém horizontu pak vozidla s vodíkovými palivovými články. Vodíková mobilita a její budoucí rozvoj zajímá nejen výrobce osobních vozidel (jednali jsme s lídry trhu Hyundai i Toyota), ale také další možné zájemce z řad distributorů energie, dopravních společností a dopravních podniků, ale třeba i železniční dopravu – v ČR se nedávno zkoušel provoz lokomotivy ALSTOM s vodíkovými články - za přispění Ministerstva dopravy a dopravního podvýboru Poslanecké sněmovny. Právě Ministerstvo dopravy a dopravní podvýbor Poslanecké sněmovny byli na počátku myšlenky zařadit Pardubice mezi pilotní regiony pro rozvoj vodíkové infrastruktury. Nás jako inovační platformu tato technologie zajímá a oslovili jsme tedy i vedení pardubického dopravního podniku. Výsledkem těchto aktivit našeho klastru bylo několik jednání o možnostech a poznávací návštěva Ostravy.

A výsledek návštěvy: V Ostravě jsou o dva až tři kroky dále. My v Pardubicích teprve zvažujeme přípravu projektu a vytipováváme možné stakeholdery. V Ostravě již projekt realizují. Pokud bude mít vodík v Pardubicích dostatek zájmu a podpory, můžeme od nich čerpat zkušenosti a spolupracovat. A být tak v ČR druhým pilotním regionem s čistou mobilitou.