Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

Smart Region - Inovace v pohybu

16. 5. 2016

AKCE SMART REGION PARDUBICKÉHO KRAJE- INOVACE V POHYBU I ZA ÚČASTI ŠÉFPORADCE PREMIÉRA ČR VLADIMÍRA ŠPINDLY

Během celého pondělního dne představil Energeticko-technický klastr (ETIK) nejenom své fungování, ale také připravované a hotové projekty. Nesměly chybět ani vize o budoucím možném fungování celého Pardubického kraje jako Smart Regionu.  

„Chtěli jsme touto cestou ukázat fungování našeho klastru a jeho roli ve Smart Regionu Pardubického kraje jakožto partnerského i systémového integrátora s cílem realizovat technologicko-inovační projekty v oblasti tzv. „chytrých měst”.  Záměrem je budovat tyto projekty nad rámec energetické efektivity směrem k inteligentní, bezpečné a plynulé dopravě, sociálním či zdravotním službám a dalším inovativním konceptům. Díky tomuto unikátnímu a ucelenému přístupu jsme společně s dalšími partnery schopni nejenom Pardubickému, ale i dalším krajům nabídnout znalosti a zkušenosti, jak řešit komplexní řešení infrastruktury a služeb, které vyhoví požadavkům 21. století, a které dopomohou k naplnění národních závazků úspor energií, budování konkurenceschopných regionů atd.,“ přiblížila důvod pořádání akce předsedkyně klastru ETIK a zároveň krajská radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová.

Během dopoledního programu sledoval naplněný sál zastupitelstva Krajského úřadu jednotlivé prezentace členů klastru ETIK. Pozvání na celou akci Smart Region Pardubického kraje- Inovace v pohybu přijal i bývalý premiér a současný šéfporadce premiéra České republiky Vladimír Špidla.

„Jsem velmi rád, že mám možnost se seznámit s projektem, který připravuje Pardubický kraj a klastr ETIK. To, co já považuji za nejzákladnější a i jistou slabinu, je naše schopnost kooperovat. Myslím si, že je to nejzákladnější zdroj, který je potřeba využít intenzivněji a efektivněji. Tento projekt jasně zapadá do celkové koncepce rozvoje České republiky. Myslím si, že jeho nejvyšší hodnotou je to, že je komplexní a také rozvíjí vysokou míru koordinovanosti v regionu,“ uvedl Vladimír Špidla.

 

V rámci nedávného podepsání memoranda o spolupráci mezi ETIKEM a Hi-Tech inovačním klastrem na akci Den klastrů v Pardubickém kraji dostal pozvání i Hi-Tech inovační klastr. „Velice si vážíme tohoto pozvání a zároveň ho bereme jako první krůček na naší daleké cestě, na kterou jsme se společně s ETIKEM vydali. Celá akce byla pro náš klastr velice přínosná, ať už v získání dalších informací ke konceptu Smart Region, tak i z hlediska navázání nových kontaktů,“ sdělila předsedkyně Hi-Tech inovačního klastru Lucie Plíšková.

 

A navázání nových kontaktů byl také další bod dopoledního programu. Klastr ETIK se totiž domluvil na navázání spolupráci s Národní klastrovou asociací, kde na akci Smart Region Pardubického kraje-Inovace v pohybu nesměla chybět ani prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková.

 

ODPOLEDNÍ BLOK- UKÁZKA INOVACÍ V PRAXI

Kromě samotných prezentací ukázal Pardubický kraj a klastr ETIK i své inovativní výsledky v praxi. Návštěva nemocnice a její prádelny ukázala účastníkům akce, jak ta nejmodernější technika usnadňuje nejenom práci a splnění těch nejpřísnějších hygienických norem, ale také zařadila prádelnu Pardubické nemocnice mezi nejprogresivnější prádelny v EU. Technologii prádelny zajistil Pardubický kraj, který uzavřel se společností Siemens smlouvu na energetickou revitalizaci objektů Pardubické krajské nemocnice. Součástí této akce je vybavení energeticky efektivní prádelny a další úsporná opatření. Vše probíhá v rámci desetiletého projektu řešeného metodou Energy Performance Contracting (EPC). 

 

Po návštěvě nemocnice byla na řadě Elektrárna Opatovice, která je výhradním dodavatelem nejenom pro Pardubice, ale zásobuje teplem i Hradec Králové, Chrudim, Rybitví, Lázně Bohdaneč, Čeperku, Pohřebačku a samozřejmě Opatovice nad Labem.

 

Zdeněk Polanský
Řízení PR & Marketing
Tel.: +420 733 755 835
Email: polansky@hticluster.eu

 

FOTOGALERIE