Sledujte nás na facebookuLinkedIn Mapa stránek Jazyk:

Konference - Čistá mobilita v ČR

5. 11. 2018

Zástupci HTI clusteru se zúčastnili - Konference Čistá mobilita v ČR v POSLANECKÉ SNĚMOVNĚ PARLAMENTU ČR
 

Česká republika je a vždy bude moderní a inovativní zemí, která chápe úsilí o trvalé zlepšování kvality životního prostředí
a vzdělávání obyvatelstva v oblasti ekologie. Zároveň jsme zemí s vysokou tradicí a potenciálem technologických schopností. Čistá
mobilita je velkou výzvou pro sebevědomé a ambiciózní projekty. Tento přelomový okamžik mnohem více propojuje automobilový
průmysl, energetiku, ale také instituce zaměřené na vývoj, výzkum a inovace. Společně usilujeme o to, aby se tento „smart svět“
stal velkou příležitostí nikoliv rizikem.

Úvodní slovo: 
představitelé HV – Ing. Pavel Juříček, PhD., Ing. Martin Kolovratník
náměstek MŽP ČR – Ing. Vladislav Smrž
náměstek MPO ČR - Ing. Eduard Muřický

I. blok Národní akční plán Čistá mobilita
Strategické cíle v oblasti Čisté mobility včetně požadavků směrnic EU, klimaticko – energetický balíček (listopad 2018),
reálná aktualizace Národního akčního plánu, legislativní rámec a opatření, dotační program OPD
Ing. Eduard Muřický - náměstek MPO ČR
Aktualizace Národního akčního plánu Čistá mobilita
Ing. Vladislav Smrž – náměstek MŽP ČR
Vliv automobilové dopravy na čistotu ovzduší
Mgr. Jaroslav Kepka – představitel MŽP ČR
Mgr. Jan Bezděkovský – představitel MD ČR
Naplňování Národního akčního plánu Čisté mobility ze strany Ministerstva dopravy
Ing. Luděk Sosna, PhD. - ředitel odboru strategie MD ČR

II. blok Příležitosti a rizika zavádění čisté mobility v ČR
Naplňování směrnic EU, vývoj prodejů, produkce a nástrahy v oblasti CNG, bioCNG, LNG a LPG, překážky v oblasti výroby
a prodeje nových vozidel, uvědomuje si stát o jaký přelomový okamžik jde v automobilovém průmyslu v ČR , státní
a veřejné instituce by měly jít příkladem, systémová podpora nákupu automobilů na alternativní paliva pro firemní sféru
Ing. Jan Ruml – výkonný ředitel Český plynárenský svaz,
Příspěvek plynárenství k plnění klimaticko-energetických cílů v dopravě
Mgr. Jan Duspěva – předseda ČAPPO a generální ředitel ČEPRO a.s.,
Očekávané změny na trhu motorových/alternativních paliv
Mgr. Zdeněk Petzl, LL.M. - výkonný ředitel AutoSAP,
Regulace vs realita, zavádění čisté mobility v ČR
Ing. Josef Pokorný – tajemník SDA,
Překážky rozvoje trhu automobilů na alternativní paliva
Ing. Martin Brix – generální ředitel LeasePlan ČR,
Ing. Daniel Prostějovský – zástupce technického ředitele LeasePlan ČR,
Začleňování alternativních pohonů do firemních flotil

III. Blok Energetika a Čistá mobilita
Aktuální připravenost elektroenergetiky na masivnější rozvoj elektromobility, dostupná síť veřejných dobíjecích stanic,
podpora dobíjení v domácnostech. Vize řešení zeleného plynu v Praze, rozvoj produkce biometanu,respektive bioCNG
z biologicky rozložitelných odpadů, problematika garážování vozidel na alternativní paliva. Vodík jako reálná budoucnost.
Ing. Pavel Cyrani, MBA - ředitel divize obchod a strategie ČEZ, člen představenstva ČEZ,
Výstavba a provoz dobíjecích stanic
Prof. Ing. Jan Macek, DrSc. – člen vědecké rady, ČVUT Praha,
Vodík jako reálná budoucnost
Ing. Pavel Janeček – předseda představenstva Pražská plynárenská, a.s.
CNG – chytré řešení pro chytřejší města
Ing. Martin Schwarz - Asociace bioplynových stanic a Sdružení pro biomasu Biom.cz
Biometan a čistá mobilita
Vladimír Zadina - operátor ICT, člen představenstva a ředitel úseku Smart City
Zkušenosti s čistou mobilitou v Praze
Petr Vomáčka – poradce Čistá mobilita z.s.
Garážování vozidel na alternativní paliva u nás i v zahraničí
Nástrahy provozu elektrických kol a koloběžek ve městech
Doc. Ing. Arnošt Kořínek Csc. -
Představení nové směsi české výroby pro snižování spotřeby paliva, emisí a karbonových úsad u všech druhů paliv
(nafta, benzín, LPG, CNG, včetně směsných paliv)